Gå till innehåll

Snart är det val!

Valet 2018 närmar sig

Det är nog få som undgått att det är valår i år. Den 9 september 2018 är det val till Sveriges riksdag men även till kommun och landsting. Alla som har fyllt 18 år och som är svenska medborgare får lov att rösta till riksdagsvalet.

I nuläget finns det åtta demokratiskt valda partier i Sveriges riksdag men hur det kommer att se ut efter valet 2018 är det ingen som ens kan ana idag. För att få en plats i riksdagen måste ett politiskt parti erhålla minst 4 % av rösterna annars kommer man inte in. Det politiska läget har varit väldigt turbulent sedan valet 2014 som inneburit upprivna överenskommelser, byte av partiledare, missnöje för hur myndigheter hanterat känslig information o.s.v. Inför valet kommer det politiska läget att analyseras och debatteras i både radio, tv och på sociala medier. Flera partiledardebatter och djupintervjuer med politiker är att vänta och opinionsinstituten kommer att publicera valsiffror som kan ge en antydan om hur valutgången kommer att sluta. Dessa opinionsmätningar ska dock tas med en nypa salt eftersom de politiska vindarna konstant ändrar riktning när det närmar sig valdagen.

Hur gör man för att få rösta?

Valmyndigheten
Vid valfrågor och andra frågor rörande Sveriges val bör man vända sig till Valmyndigheten

Vem är bäst på att vägleda om praktisk information inför valet 2018? Valmyndigheten är den myndighet i Sverige som har det yttersta ansvaret för att informera om valet och att ge tydlig information om vilka regler som gäller och vem som får rösta. Vem som helst får kontakta myndigheten och ställa sina frågor om t.ex. röstkort, valsedlar, hur man poströstar och vart närmaste vallokal ligger. Mycket av denna information finns tillgänglig på myndighetens hemsida och finns förutom på svenska även på lätt svenska samt på andra språk.

När det är valtider är det inga partiledare eller partier som sitter säkert. Allt kan nämligen hända och det är svenska folket som använder sina röster för att få fram nya folkvalda partier som ska leda Sverige framåt i fyra år. Både det politiska läget och omvärlden är lite osäkert och många politiker tar tillfället i akt att tala om trygghet samt lag och rätt för att intyga väljarna om att just deras parti är det säkraste alternativet för landet. Andra heta ämnen inför valet är skola, vård, integration och jobb. Ett land som styrs av en regering som har egen majoritet kommer att få det lättare att få igenom sina förslag i riksdagen. Blir det en minoritetsregering efter valet 2018 behövs stöd från partier i oppositionen, vilket inte allt är en lätt ekvation.