Gå till innehåll

Massage är ju aldrig fel att få…

...speciellt hemma massage i Stockholm eller vart du nu än bor. Tänk dig själv att få massage hemma, då slipper du klä på dig och ta dig till en massör inne i stan. Men det du bör tänka på är att det finns vissa lagar och regler som behöver uppfyllas innan du anlitar någon massör och det gäller även om du får en massagebehandling hos speciella massageställen. Men detsamma gäller också om du ska gå till en naprapat, sjukgymnast eller andra hygienverksamheter. Dessa har vissa regler som de måste följa för att kunna utföra sin verksamhet.

Utrustning

Massageutrustning

När det gäller utrustning så som verktyg eller hjälpmedel och detta gäller även om du får massage hemma, då finns det vissa grundregler:

 • Eventuella verktyg som används ska helst vara av engångstyp. Används inte engångsverktyg, ska dessa rengöras och desinfekteras mellan varje kund. När det kommer till rakning, då ska det användas engångshyvlar.
 • Utförs behandlingen i en större lokal, gäller det se till att skilja av i lokalen. Detta för att förhindra infektionsrisken.

Hygien

Något som är mycket viktigt är att:

 • Att massören eller den som utför behandlingen tvättar händer före och efter varje klient. Då ska man använda sig av handdesinfektionsmedel.
 • Se till att det är rena handdukar, nytt britsunderlag och rena arbetsredskap mellan varje klient. Dessutom ska massagebritsen rengöras eller liknande mellan varje klient och desinficera när det är behov för det.
 • Salvor, oljor och liknande produkter får inte vara förorenade och ska kastas om det blir över något.
 • Den som utför behandlingen ska har speciella arbetskläder och inte ha sina privata kläder på sig.

Produkter

Massageprodukter

När det kommer till produkterna som används för de olika behandlingarna, så som oljor och krämer. Det gäller att dessa är de är inte förstörda, har otillåtna ämnen i sig eller används efter bäst-före-datum, samt att de följer de föreskrivna villkoren som varje produkt har. Detta har varje behandlare ansvar att se till att det följs. Detta för att förhindra att klienternas hälsa eller att miljön påverkas.

Etiska regler

Det finns vissa etiska regler som en massör eller liknande bör följa, eftersom dessa ger människor hjälp och vård. Detta för att skydda sina klienter och integritet. Några av dessa etiska regler är:

 • Massören ska respektera förtroende och har därmed tystnadsplikt.
 • Klientens behov sätts som första prioritet.
 • Massören ska inte utföra sådan terapiformer som denna inte har utbildning för.
 • Att endast ge behandlingar som är motiverade.
 • Massören ska inte ge en massage som inte klienten har bett om eller inte behöver.

Dessutom bör inte massörerna prata nedsättande om andra massageterapeuter, samt att vara väl insatt i del olika avtal och lagar som berör deras verksamhet. Att massörerna helt enkelt ska följa en god företagssed. Vilket innebär att prissättningen är human och att marknadsföringen som görs är korrekt.

Slutord

Du bör även tänka på dessa saker när du ska anlita en massörs tjänster. Detta för din egen skull, vilket gör att du får den behandling som du har bett om och det används produkter som inte är farlig för dig. Ha dessa faktorer i bakhuvudet innan du beställer tid hos en massör som du inte känner till, för att du sedan ska kunna slappna av och få den massage du är värd!