Gå till innehåll

Affärsliv

Sveriges affärsliv

Sverige är ett avlångt land, och i det avlånga landet sträcker sig en motorväg, E4, eller Europaväg 4 som den egentligen heter. Denna motorväg börjar i finländska Torneå och sträcker sig hela vägen ner till Helsingborgs färjeläge vid Öresund. Den totala sträckan är 1590 km lång, varav 160 av dem ligger i Östergötland. Denna delen av motorvägen som går genom Östergötland är en ständigt trafikerad väg som binder samman Östergötland med världen, men även med städerna i länet.

E4 är en väg som står för närhet, framgång och affärsliv, inte bara i Sverige, utan för alla som reser och turistar i Sverige. Östergötland, som är placerat i nedre halvan av Sverige har en stor del i Sveriges affärsliv, och med städer som Mjölby, Jönköping och Linköping placerade i länet gör det att det är ett landskap som mår bra idag.

Bland företagarna finns det hopp och en framtidstro. Det sker en tillväxt på marknaden som gör att företag vågar satsa, och det anordnades ett möte med näringslivsdirektörerna där företag bjöds in från hela regionen. Mötet handlade om ett gemensamt steg mot den nya marknad utan gränser.

Konkurrensen blir allt tuffare och för att möta det, behöver vi hjälpas åt med både i affärslivet och på Sveriges arena överlag. Att lyckas inom idrott, föreningsliv eller näringsliv är egentligen ingen större skillnad, förutom att vägen till framgång ser lite olika ut beroende på vilket du satsar inom. I Sverige finns det idag alla förutsättningar för att lyckas.

Storstadsregioner

Stockholms affärsliv

Under åren har det talats om tre storstadsregioner, nämligen Stockholm, Göteborg och Malmö, men på senare tid har en fyra kommit på tal, och även om inte Östergötland är en stad, så får de kanske hålla tillgodo med en fjärde placering.

Lite beroende på var vi befinner oss i landet eller världen kan skillnader i kulturer vara stora. Har man inte erfarenhet av olika kulturer uppstår det lätt en kulturkrock. Att jobba med fasadmålning i Stockholm är en del av det svenska affärslivet, och det är ett yrke som många gånger präglas av många kulturer. Vi möter här ofta diskussioner som handlar om jämställdhet, jämlikhet, ärlighet och vikten av att hålla tider. Den svenska normen är tydlig då det kommer till att möta olika kulturer.

Samarbete mellan olika kulturer

Att kunna samarbeta med andra kulturer och människor som har helt andra värderingar och vanor gör att det lätt uppstår diskussioner. Vad sanning är för dig är inte nödvändigtvis samma sak för en annan kultur. Vi har i Sverige gott om osynliga koder både vad det gäller kläder, förhandlingsteknik och inte minst vårt kroppsspråk.

"Förmågan att tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise". - John Steinbeck

Vare sig man arbetar i Stockholm eller Östergötland behöver vi lära oss att vara lyhörda, ta hand om varandra samt försöka hjälpas åt över gränserna. För, som jag skrev tidigare, vi jobbar alla inom samma arena, Sverige, och ska vi lyckas knyta samman alla kulturer, språk och yrken samt ta tillvara kunskaper som kommer utifrån, gäller det att vi alla hjälps åt. Vi ses längs Europa väg 4, någonstans mellan finländska Torneå och Helsingborgs färjeläge vid Öresund.