Gå till innehåll

Att investera i aktier har historiskt sett varit en mycket bra affär. Börsen har i Sverige gått upp i snitt ca 7 % per år över tid, d.v.s. vissa år har börsen gått ned men andra år har den gått upp mer än 7 %. Att börsen går upp beror på att aktiekurser för olika bolag stiger. Äger man aktier kan man alltså tjäna på dem genom att köpa en aktie till en viss kurs och därefter sälja samma aktie till en högre kurs, förutsatt att kursen stigit. Så är dock inte alltid fallet.

Utdelningsaktier

Det finns dock flera sätt man kan tjäna pengar på en aktie. Som aktieägare äger man en liten del av bolaget och ofta brukar man som ägare belönas med en del av aktiebolagets vinst för året. Det kallas aktieutdelning. Storleken på aktieutdelningen beror på hur bolaget har gått under det gångna året, samt hur mycket av vinsten som företagets ledning och styrelse anser vara lämpligt att dela ut. Ibland kanske vinsten behövs för investeringar inom företaget i t.ex. ny teknik eller marknadsföring på nya geografiska marknader. Alla aktiebolag delar inte ut delar av vinsten till ägarna, men aktier i sådana bolag som gör det brukar kallas utdelningsaktier.

Utdelningen kan sägas vara en slags ”ränta” för att man som ägare lånar ut sina pengar till företaget i form av aktiekapital och ränta/utdelning ska kompensera för en del utav den risk man tar genom att investera i företaget.

Preferensaktier

Vanliga aktier i ett företag, som de som nämnda ovan, brukar kallas stamaktier. Dock finns det även i vissa bolag, andra typer av utdelningsaktier som kallas preferensaktier. Ordet ”preferens” betyder i detta fall att man har rätt till utdelning före de andra aktieägarna som bara äger stamaktier. Preferensaktier ges ofta ut av ett företag för att få in mer pengar mot en sorts ”ränta” i form av utdelning, istället för att göra en ny remission. Utdelningen på preferensaktier brukar vara högre än den vanliga aktieutdelningen som fastställs på bolagsstämman. Preferensaktieutdelningen är satt till ett fast belopp per aktie och brukar betalas ut kvartalsvis.

Inlösen

Ett ytterligare speciellt villkor för preferensaktier är att dessa kan lösas in av bolaget till en viss kurs, t.ex. 500 kr. Att köpa preferensaktier under inlösenskursen är därför att föredra för att vara på den säkra sidan om det utgivande bolaget beslutar om inlösen.

Utdelningsportfölj med svenska preferensaktier

Den svenska börsen

Eftersom preferensaktier ger en hög, jämn utdelning fördelad kvartalsvis, kan man använda dessa för att få ett regelbundet kassaflöde i sin aktieportfölj. Detta gör att man har likvida medel i form av utdelningar att köpa aktier för under hela året. Vanliga stamaktier brukar oftast delas ut i en period mellan mitten av mars till och med slutet av maj. Genom att vara hyfsat likvid kan man slå till och köpa fler aktier, både vanliga och preferensaktier, vid kursdippar. Ett jämnt kassaflöde och regelbundna köp över året brukar vara en lyckad investeringsstrategi så att man inte råkar köpa vid all time high och därefter tvingas följa med börsen ned i djupet.

Exempel på svenska preferensaktier är flygbolaget SAS, samt ett stort antal fastighetsbolag som Sagax, NP3, Klövern, Hemfosa, Akelius och Oscar Properties m.fl. Listor över svenska preferensaktier, utdelningar, inlösenskurser och datum går att hitta på de flesta större börssidor i Sverige samt även på olika aktiebloggar, banker och nätbanker.